Tassu – suurpetohavaintojärjestelmä

Suurpetojen seurannan yksi tärkeimmistä työkaluista on suurpetohavainnot. Korkeatasoisten havaintojen tekeminen mahdollistaa laadukkaiden arvioiden tuottamisen suurpetojen lukumäärästä ja niiden levittäytymisestä.

Tassu on suurpetohavaintojen ilmoittamiseen tarkoitettu sovellus. Havaintoja järjestelmään voivat kirjata suurpetoyhdyshenkilöt. Järjestelmän tavoitteena on nopeuttaa suurpetohavaintojen päätymistä tutkimuksen käyttöön. Ajantasaisuuden lisäksi Tassun toivotaan lisäävän erityisesti suurpetokannoista saatavan tiedon määrää ja laatua. Tämä on tarpeen, jotta suurpetojan runsaus ja alueellinen jakautuminen olisi helpommin ja tarkemmin arvioitavissa.

Suurpetoyhdyshenkilöiden ilmoittamat havainnot ovat perusta vuosittain tehtäville arvioille suurpetojen määristä.

Linkki järjestelmään: Tassu

Tassu-järjestelmän päivitys

Suurpetohavaintojärjestelmä Tassu on päivitetty 7.4.2015. Päivityksen ansiosta petoyhdyshenkilöt voivat kirjautua järjestelmään käyttämällä Oma riista-tunnusta ja -salasanaa. Järjestelmässä on lisäksi muutettu pentue-käsittelyä yhdenmukaiseksi Riistavahinkorekisterin kanssa.

Oma riista -tunnistautuminen

Petoyhdyshenkilöt voivat kirjautua Tassu-järjestelmään Oma riista-tunnuksella ja -salasanalla. Petoyhdyshenkilöiden ei tarvitse enää hakea Tassuun erikseen tunnuksia, vaan henkilö, joka toimii petoyhdyshenkilönä saa automaattisesti oikeudet myös Tassuun. Ainoastaan petoyhdyshenkilöroolissa olevat käyttäjät voivat hyödyntää Tassu-järjestelmän Oma riista -tunnistautumista, muut käyttäjät käyttävät jatkossakin Tassun omaa tunnistautumista.

On suositeltavaa, että ensimmäisellä kerralla Oma riista -tunnistuksella Tassuun kirjautuva petoyhdyshenkilö yhdistää aikaisemman Tassu-tunnuksen Oma riista -tunnukseen, sillä tällöin myös aikaisemmin tehdyt havainnot saadaan näkymään samalla tunnuksella, eikä käyttöön jää tuplatunnuksia.

Pentuekäsittely

Ilveksen, karhun ja ahman osalta pentuekäsittelyä on muutettu siten, että biologisen tulkinnan mukainen pentuehavainnon määritelmä (pentue on vähintään yksi aikuinen ja vähintään yksi pentu samassa havainnossa) täyttyy. Käytännössä jatkossa pentue-tieto tallentuu edellä olevan määritelmän mukaisesti TASSU-järjestelmässä. Tästä informoidaan käyttäjää käyttöliittymän oikeassa alakulmassa näkyville tulevien viestien avulla, kun suurpetohavainnon ikäryhmätietoja tallennetaan.

Tassu-järjestelmää käyttävät suurpetoyhdyshenkilöt

Petoyhdyshenkilöt käyttävät Tassu-järjestelmää Oma riista -tunnusten avulla. Oma riista -tunnuksen voi luoda osoitteessa https://oma.riista.fi

Suurpetoyhdyshenkilön oikeudet saa käymällä Suomen riistakeskuksen järjestämän suurpetoyhdyshenkilöiden koulutuksen. Koulutuksen jälkeen riistanhoitoyhdistyksen hallitus esittää alueelle uusia petoyhdyshenkilöitä, jotka Suomen riistakeskus hyväksyy tai hylkää. Hyväksynnän jälkeen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja kirjaa henkilön Oma riista -palveluun ja merkitsee hänelle petoyhdyshenkilön tehtävän. Suomen riistakeskus voi evätä henkilön pääsyn tehtävään tai poistaa henkilön tehtävän järjestelmästä, mikäli väärinkäytöksiä ilmenee.

Muun viranomaisen ja paliskuntien käyttöoikeudet haetaan Tassu-järjestelmän rekisteröitymispalvelusta. Nämä oikeudet hyväksyy Luonnonvarakeskus.