Suurpetohavainnot

Suurpetohavainnot ovat yksi suurpetojen seurannan tärkeimmistä työkaluista. Korkeatasoiset havainnot mahdollistavat laadukkaiden arvioiden tuottamisen suurpetojen lukumäärästä ja niiden levittäytymisestä. Luonnonvarakeskuksen arviot Suomen suurpetojen lukumääristä pohjautuvat ensisijaisesti vapaaehtoisen petoyhdyshenkilöverkoston Tassu-suurpetohavaintojärjestelmään kirjaamiin petohavaintoihin. Verkosto on toiminut vuodesta 1978 lähtien ja se muodostuu lähes 2000 metsästyksen harrastajasta, metsähallituksen ja rajavartioston työntekijästä, jotka ovat perehtyneet suurpetojen jälkien ja jätösten tunnistamiseen. Lisäksi suurpetojen runsauden arviointiin saadaan täydentävää tietoa Luken omien tutkimushankkeiden tuloksena.

Kanta-arvioissa keskitytään pääasiassa pentuehavaintoihin, sillä pentujen seuraamat naaraat liikkuvat suppeilla alueilla. Pentuehavainnoista tehdään arvio erillisten pentueiden lukumäärästä ottaen huomioon tiedot pentueiden liikkuvuudesta ja elinpiireistä, etäisyydet pentuehavaintojen välillä, naapurihavaintojen päivämäärä, havaittu pentujen lukumäärä sekä sulan veden aikana mahdolliset vesistöesteet naapurihavaintojen välillä. Havaittujen pentueiden lukumäärästä voidaan eri kertoimin arvioida kantojen kokoa, esimerkiksi karhu- ja susikannan kokonaisyksilömäärä on noin kymmenkertainen erillisen pentueiden määrään verrattuna.

Muita kannanseurannassa käytettäviä aineistoja ovat hirvihavaintokortteihin kirjattavat petohavainnot, riistakolmiolaskentojen petohavainnot, metsästäjien ja luontoharrastajien kanssa yhdessä tehtävät erillislaskennat, satelliittiseurannat ja uusimpana susien DNA-näytekeräys.