Suurpetojen havaintokartat

Petohavaintoverkoston tuottamien tietojen perusteella voidaan laatia kullekin lajille esiintymiskarttoja, jotka kertovat havaintojen lukumäärän pinta-alayksikköä kohden. Ne ilmaisevat petokantojen alueellista tiheysvaihtelua eri vuosina, mutta petojen lukumääriä ne eivät suoraan kerro.

Karttakuvassa (pdf) punaisella esitetyllä alueella on tehty paljon petohavaintoja ja vastaavasti vihreällä esitetyllä alueella petohavaintoja on tehty vähän. Kuvissa esitetään tehdyt petohavainnot, joista on ilmoitettu suurpetoyhdyshenkilöiden kautta.

Suden, ilveksen ja karhun kartat ovat vertailtavissa keskenään. Ahman havaintokarttakuvat on skaalattu noin kymmenen kertaa pienemmällä asteikolla.

Suden havaintokartat


1999

2000

2001

2002

2003

 


2004

2005

2006

2007

2008

 


2009

2010

2011

2012

2013

 


2014

2015

2016

2017

2018

 


2019

Karhun havaintokartat


1999

2000

2001

2002

2003

 


2004

2005

2006

2007

2008

 


2009

2010

2011

2012

2013

 


2014

2015

2016

2017

2018

 


2019

Ilveksen havaintokartat


1999

2000

2001

2002

2003

 


2004

2005

2006

2007

2008

 


2009

2010

2011

2012

2013

 


2014

2015

2016

2017

2018

 


2019

Ahman havaintokartat


1999

2000

2001

2002

2003

 


2004

2005

2006

2007

2008

 


2009

2010

2011

2012

2013

 


2014

2015

2016

2017

2018

 


2019