Kanta-arviot

Luonnonvarakeskus tekee vuosittain arvion suurpetokantojen koosta, lisääntymistuotosta sekä metsästettävyydestä riistanhoitopiireittäin. Arviot toimitetaan maa- ja metsätalousministeriölle. Arvio pohjautuu suurelta osin petohavaintojärjestelmän tuottamiin pentuehavaintoihin. Uusimmat kanta-arviotiedot löytyvät Luken verkkosivuilta kunkin lajin kohdalta.

Eri suurpetoja koskevat kanta-arviot kootaan eri aikaan vuodesta.

  • Sutta koskeva kanta-arvio julkaistaan touko-kesäkuussa. Arvio perustuu edellisen talven lumiajan havaintoihin, GPS-paikannuksiin, kerättyyn DNA-materiaaliin, kuolleisuustietoihin sekä tutkimulaitoksen maastoseurantoihin ja -tarkastuksiin.
  • Karhua koskeva kanta-arvio julkaistaan alkuvuodesta helmi-huhtikuussa. Karhuarvio perustuu edellisen vuoden karhun pentuehavaintoihin.
  • Ilveksen kanta-arvio annetaan alkukesällä touko-kesäkuussa. Minimikanta arvioidaan suurpetoyhdyshenkilöiden 1.9. – 28.2. välisenä aikana ilmoittamien pentuehavaintojen ja suoritettujen erillislaskentojen perusteella.
  • Ahman kanta-arvio annetaan vuoden lopulla tarvittaessa.

Edellisten lisäksi maa- ja metsätalousministeriö pyytää tarkentavia arvioita suurpetokannoista tarvittaessa. Tällöin annettavat arviot perustuvat usein edellä lueteltuihin aineistoihin täydennettynä sen hetkisellä tiedolla.

Julkaistut arviot

Oheisissa linkeissä on vanhemmissa arvioissa erotettu vain se osa, joka koskettaa kyseistä suurpetoa. Täydellisenä annetut arviot voi tilata tutkimuslaitoksen kirjaamosta kirjaamo@luke.fi

Susi Karhu Ilves Ahma
2022 K2022
2021 S2021 (fi)
S2021 (sv)
K2021 I2021 A2021
2020 S2020 (fi)
S2020 (sv)
K2020 I2020 A2020
2019 S2019 (fi)
S2019 (sv)
K2019 I2019
2018 S2018 K2018 I2018
2017 S2017, liite 1 K2017 I2017, liite 1
2016 S2016 K2016 I2016  A2016
2015 S2015 K2015 I2015
2014 S2014 K2014 I2014
2013 S2013 K2013 I2013
2012 S2012 K2012 I2012
2011 S2011 K2011 * I2011 *
2010 S2010 K2010 I2010
2009 S2009 K2009 I2009
2008 S2008 K2008 I2008

*) Samassa arviossa arvio suden, ilveksen ja karhun kantojen koosta.