Keräyksen taustaa

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen riistakeskus keräävät tietoa susiyksilöistä DNA-analyyseilla vapaaehtoiskeräyksellä. DNA analysoidaan susien ulostenäytteistä, joita kerätään erikseen sovituilla alueilla. Lisäksi DNA määritetään metsästetyistä susista, poliisin luvilla ammutuista, kuolleena löydetyistä sekä pannoitetuista susista.

Riistahavainnot.fi-verkkopalvelussa julkaistaan DNA-analyyseista saatuja tietoja. Syksyllä 2015 palvelussa julkaistiin Lounais-Suomessa vuosina 2013–2015 kerättyjen näytteiden tulokset. Yksilötiedot metsästetyistä ja poikkeusluvilla ammutuista, kuolleena löydetyistä ja pannoitetuista susista viedään palveluun vuodesta 2014 eteenpäin.  Uutta yksilöintitietoa palveluun päivitetään noin kolme kertaa vuodessa.

Palvelussa kerrotaan DNA-näytteiden perusteella selvinneet tiedot lajista (susi, koira, koirasusi) ja sukupuoli. Lisäksi jokaisesta näytteestä kerrotaan, mistä ja milloin se on kerätty, miten tuore näyte on sekä näytteen numero, jonka avulla näytteenottaja voi seurata lähettämäänsä näytettä. ID-tunnuksen perusteella voidaan seurata samasta yksilöstä otettuja näytteitä.

Tuloksia voi tarkastella karttanäkymän lisäksi taulukkomuodossa, jolloin näytteitä voi jaotella esimerkiksi keräysalueen perusteella.

Keräysverkoston avulla lisätietoa susikannasta

Suomen riistakeskus luo ja kouluttaa keräysverkoston vapaaehtoisista metsästäjistä ja luonnossa liikkujista. Kullakin keräysalueella on nimetty vastuuhenkilö, joka kokoaa ulostenäytteet ja toimittaa ne eteenpäin tutkittaviksi. Keräysalueet valitaan siten, että saatava tieto kartuttaa kokemuksia menetelmästä ja tukee samalla kannanarviointia. Keräyksiä kohdennetaan erityisesti alueille, joilla tarve tiedolle on suurin. Keräystä ei ole mahdollista tehdä kaikilla susireviireillä joka vuosi.

DNA-analyysi on tärkeä lisä susikannan arviointiin, joka perustuu pitkälti susihavaintoihin ja pantaseurantoihin. Mikäli näytteitä on riittävästi, DNA-tiedolla saadaan tarkentuva kuva tietyn alueen susireviireistä, laumojen määrästä ja niissä olevien yksilöiden vähimmäismäärästä. Menetelmän antaman tiedon luotettavuuteen vaikuttaa näytteiden keruun kattavuus.

DNA-analyysit tuottaa Turun yliopiston Evoluutiobiologian sovelluskeskus.

Tietoa vuoden 2015 tuloksista

Vuoden 2015 DNA-keräys

Keräysohjeet

Ulostekeräysohjeita

Ohje susien ulostekeräykseen vuonna 2015

Susien ulosteiden tunnistaminen ja kerääminen