Riistahavainnot.fi

| SV

Ajankohtaista

20.12.2019 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Pantatiedoissa katkoksia lähipäivien aikana

Pantatiedoissa esiintyy katkoksia lähipäivien aikana. Katkokset johtuvat palveluntarjoajan tekemistä päivityksistä joilla yritetään ratkaista tekniset ongelmat, joita järjestelmässä on esiintynyt syksyn aikana.

5.12.2019 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Palvelussa katkoksia viikonlopun aikana 6.12-8.12

Riistahavainnot.fi -palvelussa esiintyy katkoksia 6.12-8.12 välisenä aikana. Palveluntarjoaja tekee kyseisenä ajankohtana päivityksiä tietoliikenneverkkoihin.

25.10.2019 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Pantatietojen päivitys tauolla lauantaina 26.10.

Lauantaina 26.10.2019 Riistahavainnot.fi -palvelussa susien pantatietojen päivitys on tauolla. Katkokset johtuvat Saksassa tapahtuvasta teknisen ongelman korjauksesta. Valmistajan ilmoituksen mukaan päivitykset jatkuvat taas sunnuntaina.

24.10.2019 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Pantapaikannuksissa edelleen häiriöitä

Riistahavainnot.fi -palvelun pantapaikannuksissa on ilmennyt useita häiriöitä. Häiriöt johtuvat palveluntarjoajan muutoksista sekä varautumisesta viikonlopun katkokseen. Asiaa selvitellään ja tilanne pyritään palauttamaan ennalleen mahdollisimman nopeasti.

23.10.2019 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Palveluissa häiriöitä

Palveluntarjoajan verkkomuutoksista johtuen palveluissamme on ollut laajavaikutteisia häiriöitä 22.10.2019 – 23.10.2019 välisenä aikana. Häiriö on vaikuttanut mm. Riistahavainnot.fi -palveluun sekä pantatietojen päivittymisiin.

26.9.2019 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Pantojen paikannuksissa katkoksia

Riistahavainnot.fi -palvelun pantapaikannuksissa on katkoksia seuraavien 24 tunnin aikana. Katkot johtuvat palveluntarjoajan ohjelmistopäivityksestä.

24.9.2019 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Palo-susi ammuttiin riistakeskuksen myöntämällä vahinkoperusteisella poikkeusluvalla

Palo-susi ammuttiin riistakeskuksen myöntämällä vahinkoperusteisella poikkeusluvalla 28.8.2019 Savukoskella.

20.5.2019 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Kirjautuminen Tassuun uudistuu kesäkuun alusta

Petoyhdyshenkilöt kirjautuvat jatkossa Tassu -järjestelmään Oma riista -tunnuksilla. Muutos astuu voimaan kesäkuun alusta.

Suomen riistakeskus ja Luonnonvarakeskus ovat yhdessä sopineet, että käyttäjätunnustenhallinnan yhdenmukaistamiseksi petoyhdyshenkilöiden kirjautuminen Tassuun tapahtuu jatkossa Oma riista -tunnuksia käyttämällä. Vanhojen Tassu-tunnusten käyttömahdollisuus päättyy toukokuun loppuun. Paliskuntien, Viranomais- ja Metsähallituksen käyttäjätunnusten kirjautuminen jatkuu totuttuun tapaan.

Lisäksi päivityksen yhteydessä kaksi tunnusta omaavilta käyttäjiltä poistuu ylimääräinen tunnus niin, että vain Oma riista -tunnus säilyy toimivana. Samalla kaikkien niiden käyttäjien Tassu-tunnukset, jotka eivät ole tallentaneet suurpetohavaintoja viimeisen kolmen vuoden aikana, poistuu käytöstä. Näiden henkilöiden petoyhdyshenkilön rooli poistetaan samalla Oma riista -palvelusta. Uusille petoyhdyshenkilöille käyttäjätunnukset myönnetään Suomen riistakeskuksen toimesta.

Päivitys toteutetaan touko-kesäkuun vaihteessa.

Mahdollisissa ongelmatilanteissa ota yhteys Oma riista -neuvontaan oma@riista.fi tai puh . 029 431 2111 arkisin klo 12-16

Yhteistyöterveisin Suomen riistakeskus ja Luonnonvarakeskus

11.3.2019 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Susi- ja ilveshavainnot TASSUun 12.3. mennessä

Suden ja ilveksen kanta-arvioinnissa keskeisessä roolissa on petoyhdyshenkilöiden tallentamat ilveksen pentuehavainnot ja suden pari- ja laumahavainnot.

Kanta-arviossa havaintojakso on suden kohdalla 1.8.18-28.2.19 ja ilveksen kohdalla 1.9.18-28.2.19 Jotta havainnot ehtivät mukaan kanta-arvioiden aineistoihin, tulee ne olla tallennettu TASSU-havaintojärjestelmään 12.3.2019 mennessä.
Näidenkin lajien kohdalla havaintojen tallentaminen ympäri vuoden on tärkeää sillä kanta-arvioiden lisäksi suurpetohavaintoja käytetään riistahallinnossa ja viranomaisten toimesta moneen tarkoitukseen ja myös mm. monien päätösten taustatietona.

Molempien lajien kanta-arviot julkaistaan kesäkuun alussa.

1.3.2019 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Pantasusipalvelu on tauolla 1.3.2019 alkaen

Pantasusipalvelu ei ole käytettävissä suden lisääntymisaikana. Palvelun keskeisin tehtävä on ennalta ehkäistä suden aiheuttamia metsästyskoiravahinkoja. Palvelu avataan jälleen elokuussa.


Uusimmat riista-aiheiset uutiset ovat luettavissa Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilta.