Riistahavainnot.fi

| FI
Vildsvinsmaterial
År
År:
Määrät
Oma riista -palveluun ilmoitetun villisikasaaliin yksilömäärä karttaruudulla (10x10 km) valitun kalenterivuoden aikana.
Oma riista -palveluun ilmoitettujen villisikahavaintojen yhteenlaskettu yksilömäärä karttaruudulla (10x10 km) valitun kalenterivuoden aikana.
Tietoa villisikamääristä
1
2 - 4
5 - 9
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 99
100 -