Villisian kannanarviointi

Villisika on tulokaslaji, joka levinnyt Suomeen kaakkoisrajan yli Venäjältä. Osa villisikakannastamme on alkuperältään myös tarhakarkulaisia. Tehokkaasti levittäytyvä villisika uhkaa usein paikallisia lajeja sekä aiheuttaa vahinkoja maataloudelle ja levittää tauteja tuotanto- ja villieläimiin. Suomessa kantaa pyritäänkin rajoittamaan tehokkaalla metsästyksellä vahinkojen vähentämiseksi. Levittäytyvän villisikakannan hoitamiseen tarvitaan myös tietoa kannan koosta ja levinneisyydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä.

Luonnonvarakeskus (Luke) on vuodesta 2017 lähtien kehittänyt villisian kannanarviointia. Luken tilastotieteellinen menetelmä pyrkii hyödyntämään tehokkaasti useita eri tietolähteitä, joista Luke tuottaa vuosittain kansallisen villisikakanta-arvion. Keskeisimpiä tietolähteitä runsauden ja levinneisyyden arvioinnissa ovat suomalaisten metsästäjien tuottama arvio alueensa villisikojen runsaudesta sekä tieto saalismääristä. Kannanarviointiin sisältyy lukuisia epävarmuustekijöitä, joten saatu numeerinen tulos on nähtävä enemmänkin suuruusluokkaa kuvaavana kuin tarkan yksilömäärän antavana arviona.

Kanta-arviot

2022 arvion löydät tästä Villisikakanta-arvio 2022

2021 arvion löydät tästä Villisikakanta-arvio 2021

2020 arvion löydät tästä Villisikakanta-arvio 2020

2019 arvion löydät tästä Villisikakanta-arvio_2019

2018 arvion löydät tästä Villisikakanta 2018