Hirvi

Hirvi on maamme tärkein ja arvokkain riistaeläin, mutta runsaana esiintyessään se aiheuttaa myös merkittäviä vahinkoja tieliikenteessä ja metsätaloudessa. Yhteiskunnan tahtotila on hoitaa hirvikantaa siten, että se on elinvoimainen ja vakaa ja vahingot pysyvät kohtuullisina. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan mahdollisimman tarkkaa tietoa hirvikannan koosta, rakenteesta ja tuotosta ja niihin vaikuttavista tekijöistä.

Uuden hirvikannan hoitosuunnitelman linjausten mukaisesti alueelliset riistaneuvostot asettavat sidosryhmiä kuultuaan hirvikannan koon ja rakenteen tavoitteet Suomen hirvitalousalueille (kuva). Luonnonvarakeskuksen hirvitutkimus laskee näille alueille kannan koon ja rakenteen arviot sekä verotussuositukset, joiden avulla päästään asetettuihin tavoitteisiin.

Laskelmat tehdään käyttäen hirvijahdin aikana kerättävää aineistoa havaituista ja kaadetuista hirvistä sekä lentolaskentojen avulla kerättyä aineistoa ja matemaattisia malleja. Tiedon tuottamisen lisäksi hirvitutkimus kehittää menetelmiä tarpeen mukaan paremmiksi ja tarkemmiksi.