Riistahavainnot.fi

| FI
Havssälar
Täthet
År:
Taustakartat
Linkit
Jaktfångster
Hylkeiden metsästyssaaliit löytyvät Luken tilastotietokannasta.
Anmälningar om observationer av sälar
Ilmoituslomake sivusaaliista tai hyljehavainnoista.
Information om sälar
Lue lisää hylkeistä ja hyljetutkimuksesta Luke.fi-sivustolta.
Hyljevahingot 2020
Kaupallisten kalastajien ilmoittamat hylkeiden aiheuttamat saalisvahingot 2020
Avoin data
Hylkeiden avoin data ICES-ruutujen tarkkuudella.
Tietoa hallitiheyksistä