Riistahavainnot.fi

| SV
Merihylkeet
Tiheys
Vuosi:
Taustakartat
Linkit
Metsästyssaaliit
Hylkeiden metsästyssaaliit löytyvät Luken tilastotietokannasta.
Hyljehavaintoilmoitukset
Ilmoituslomake sivusaaliista tai hyljehavainnoista.
Tietoa hylkeistä
Lue lisää hylkeistä ja hyljetutkimuksesta Luke.fi-sivustolta.
Hyljevahingot 2020
Kaupallisten kalastajien ilmoittamat hylkeiden aiheuttamat saalisvahingot 2020
Avoin data
Hylkeiden avoin data ICES-ruutujen tarkkuudella.
Tietoa hallitiheyksistä