Kanta-arviolausunnot

Luonnonvarakeskus tekee vuosittain arvion suurpetokantojen koosta, lisääntymistuotosta sekä metsästettävyydestä riistanhoitopiireittäin. Arviot toimitetaan lausuntoina maa- ja metsätalousministeriölle. Arvio pohjautuu suurelta osin petohavaintojärjestelmän tuottamiin pentuehavaintoihin. Uusimmat kanta-arviotiedot löytyvät Luken verkkosivuilta kunkin lajin kohdalta.

Eri suurpetoja koskevat kanta-arviot kootaan eri aikaan vuodesta.

  • Sutta koskeva lausunto julkaistaan touko-kesäkuussa. Arvio perustuu edellisen talven lumiajan havaintoihin, GPS-paikannuksiin, kerättyyn DNA-materiaaliin, kuolleisuustietoihin sekä tutkimulaitoksen maastoseurantoihin ja -tarkastuksiin.
  • Karhua koskeva lausunto julkaistaan alkuvuodesta helmi-huhtikuussa. Karhuarvio perustuu edellisen vuoden karhun pentuehavaintoihin.
  • Ilveslausunto annetaan alkukesällä touko-kesäkuussa. Minimikanta arvioidaan suurpetoyhdyshenkilöiden 1.9. – 30.4. välisenä aikana ilmoittamien pentuehavaintojen ja suoritettujen erillislaskentojen perusteella.
  • Ahman kanta-arvio annetaan vuoden lopulla tarvittaessa.

Edellisten lisäksi maa- ja metsätalousministeriö pyytää tarkentavia lausuntoja suurpetokannoista tarvittaessa. Tällöin annettavat lausunnot perustuvat usein edellä lueteltuihin aineistoihin täydennettynä sen hetkisellä tiedolla.

Lausunnot

Oheisissa linkeissä on vanhemmissa lausunnoissa erotettu vain se osa, joka koskettaa kyseistä suurpetoa. Täydellisenä annetut lausunnon voi tilata tutkimuslaitoksen kirjaamosta kirjaamo@luke.fi

Susi Karhu Ilves Ahma
2018 S2018 K2018 I2018
2017 S2017, liite 1 K2017 I2017, liite 1
2016 S2016 K2016 I2016  A2016
2015 S2015 K2015 I2015
2014 S2014 K2014 I2014
2013 S2013 K2013 I2013
2012 S2012 K2012 I2012
2011 S2011 K2011 * I2011 *
2010 S2010 K2010 I2010
2009 S2009 K2009 I2009
2008 S2008 K2008 I2008

*) Samassa lausunnossa arvio suden, ilveksen ja karhun kantojen koosta.