Riistahavainnot.fi

| FI

Aktuellt

1.3.2021 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Susien DNA-näytekeräys päättyi vapaaehtoisten kerääjien osalta 28.2.

Susien DNA-näytekeräys päättyi vapaaehtoisten kerääjien osalta 28.2. Keräys eteni helmikuussa hyvin. Lämmin kiitos vapaaehtoisille kerääjille!

Seuraavaksi on vuorossa näytteiden kuljetukset geneettiseen analyysiin.  Luken henkilökunta hakee  kerääjien ja keräysvastaavien hallussa olevat näytteet ja toimittaa ne analysoitavaksi Turun yliopistoon. Tarkat tiedot näytteiden määrästä ja niiden sijoittumisesta saadaan maaliskuun loppupuolella, kun kaikki kuljetukset on tehty ja näytteiden taustietolomakkeet tarkistettu. Keräysvastaavilta tulleiden ennakkotietojen perusteella kuitenkin tiedetään, että keräyskaudella 2020/2021 näytteitä on kerätty yli 1000 kpl. Määrä on aiempia vuosia suurempi. Lisätiedot: tutkimusinsinööri Antti Härkälä/Luke, 029 532 7314 ja riistapäällikkö Olli Kursula/Suomen riistakeskus, 029 431 2242.

Katso myös: https://www.luke.fi/uutinen/suden-dna-naytekerayksen-viimeinen-viikko-kaynnistyy-tanaan-luke-kiittaa-lampimasti-vapaaehtoisia-naytekeraajia/

19.2.2021 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Väliaikatieto: DNA-näytteitä kerätty yhteensä 767 kpl (19.2.2021 mennessä)

Susien DNA-näytteitä on kertynyt analysoitavaksi jo 767 kappaletta. Keräyskausi alkoi varsinaisesti 1.11.2020, mutta ensimmäisessä näyte-erässä on mukana myös ennen marraskuuta Luken tutkimustarkoituksessa keräämiä näytteitä.

Syksyltä näytteitä on jo kerätty erityisesti alueilta, joissa on havaintoja pennuista tai johon on muodostumassa uusi reviiri. Uusien reviirien muodostumista tarkkaillaan Tassu-järjestelmästä toistuvista usean suden havainnoista. Näytteitä ovat keränneet sekä Luken henkilökunta että aktiiviset vapaaehtoiset.

DNA-näytekeräys yhdessä vapaaehtoisten kanssa jatkuu helmikuun loppuun. Luken henkilökunta kerää täydentäviä näytteitä tarvittaessa vielä maaliskuussa. Kerääjien verkostoa koordinoi yhdessä Luke ja Suomen riistakeskus. Näytteitä analysoidaan Turun yliopiston evoluutiobiologian sovelluskeskuksessa isoissa erissä (noin 100 kpl). Ensimmäisen DNA-näyte-erän tulokset julkaistaan riistahavainnot.fi-kartalla tulosten valmistuessa (arviolta tammikuussa). Lue lisää DNA-seurannasta.

7.12.2020 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Vuonna 2019 pannoitettujen susien pantojen toiminta-aika päättymässä

Lähiviikkojen aikana tulee vielä toiminnassa olevien seurantapantojen paikkatieto loppumaan. Seurantapannat ovat olleet toiminnassa niiden ohjelmallisesti annetun toiminta-ajan loppuun. Pantojen katkaisulaite on aktivoitunut jo ainakin Lumi- ja Peko-sudella ja tulee tiputtamaan pannat myös muiden susien kohdalla lähiaikana.

Päivitys 10.12.: Tippuneet pannat on noudettu maastosta: Lumi 7.12.2020 (Pielavesi), Peko 8.12.2020 (Kankaanpää), Kapu 8.12.2020 (Karvia) ja Peno 9.12.2020 (Rautavaara).

9.10.2020 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Olethan huomannut että suurpetojen kanta-arviot löytyvät Riistahavainnot.fi -sivuilta?

Muistathan, että muun suurpetotiedon lisäksi myös suden, ilveksen, ahman ja karhun kanta-arviot löytyvät riistahavainnot.fi -sivuilta.

http://riistahavainnot.fi/suurpedot/kannanarviointi/lausunnot

Vuodelle 2020 sivuilta löytyy kanta-arviot kaikille suurpedoille. Samassa paikassa on saatavilla kannankokoon liittyviä lausuntoja ja raportteja vuodesta 2008 alkaen.

5.10.2020 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Lähde mukaan sutta koskevaan DNA-keräykseen – vapaaehtoisia koulutetaan lokakuussa

DNA-analytiikka on ollut osa Luken susikannan seurantaa vuodesta 2015, mutta vain osalla reviireistä. Tulevana talvena 2020—2021 DNA-näytekeräys laajenee kaikille susien lauma- ja parireviireille. DNA analysoidaan susien ulosteesta, ja keräysaika on marraskuun alusta helmikuun loppuun.

Kiinnostaako osallistuminen kannanseurantaan?

Vielä ehdit mukaan koulutuksiin!

Lue lisää ja ilmoittaudu koulutukseen täältä.

4.9.2020 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Palvelussa katkoksia viikonlopun aikana 5.-6.9.2020

Riistahavainnot.fi -palvelussa esiintyy katkoksia 5.-6.9. välisenä aikana. Palveluntarjoaja tekee muutostöitä palomuuripalveluissa.

3.9.2020 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Päivityksiä Tassu-järjestelmään susien pihahavaintojen tallentamisen yhteyteen

TASSU-tietojärjestelmään susien pihahavaintojen tallentamisen yhteyteen on lisätty ominaisuus, jonka avulla tuotetaan lisätietoa viranomaisten (Poliisi, Suomen riistakeskus) päätöksien tueksi.

Susireviirialueilla sudet saattavat ajoittain kulkea läheltä ihmisasutusta. Tällaisia havaintoja tehdään enemmän alueilla, joissa asutus on tiheämpää. Ei ole mitenkään epänormaalia, että susi voi käydä yöaikaan lähellä asuin- tai eläintuotantorakennuksia joko ajautumalla tai erityisesti hakeutumalla. Sen sijaan toistuvasti ja säännönmukaisesti pihoilla liikkuva susi käyttäytyy epätyypillisesti.

Päivitetyssä Suomen susikannan hoitosuunnitelmassa (MMM 2019, s. 29-32) on tarkemmin määritelty suden pihakäyntejä, niihin liittyvää uhkaa sekä toimintamalleja. Poliisi ja Suomen riistakeskus käyttävät Luonnonvarakeskuksen (Luke) ylläpitämän TASSU-tietojärjestelmän kautta tallennettuja susihavaintoja päätöksenteossaan. Viranomaiset ovat toivoneet lisätietoa susihavaintoihin liittyen päätösten tueksi.

Lisätiedon keräämistä varten Tassuun on tehty ominaisuuden lisäys, jonka avulla petoyhdyshenkilö voi määritellä lähellä pihaa (<100 m) tai pihapiirissä havaitun suden aiheuttaman uhkan astetta.

Uhkan aste määritellään seuraavin kriteerein (ohjetekstit löytyvät Tassussa kysymysmerkin (?) takaa):

  1. EI VÄLITÖNTÄ VAARAA
  2. HUOLTA AIHEUTTAVA: Susi tai suden jäljet havaitaan alle 100 metrin etäisyydellä asuin- tai tuotantorakennuksesta, kuitenkin piha-alueen ulkopuolella tai tiellä.
  3. MAHDOLLISTA UHKAA AIHEUTTAVA: Suden jäljet havaitaan asutun rakennuksen tai tuotantorakennuksen piha-alueella. Samoin, jos susi havaitaan pihassa ja se poistuu paikalta välittömästi ihmisen havaittuaan. Piha-alueella tarkoitetaan asuin- tai tuotantorakennusten muodostamaa hoidettua aluetta.
  4. UHKAA TAI VAARAA AIHEUTTAVA: Näköhavainto, suden havaitaan liikkuvan rakennetussa ympäristössä tai ihmisten asuinalueilla satunnaista havaintoa ja välitöntä paikalta poistumista pidempään.
  5. VAKAVAA VAARAA AIHEUTTAVA: Näköhavainto, susi lähestyy ihmistä tai ei muussa kohtaamistilanteessa poistu paikalta (jää kiertelemään tai seuraamaan taikka käyttäytyy uhkaavasti). Samoin tilanteet, joissa susi on jo aiheuttanut tai yrittänyt aiheuttaa henkilövahingon tai on käynyt tai yrittänyt käydä ihmisen ulkoiluttaman kytketyn koiran tai muun kotieläimen kimppuun.

Uhkan aste on mahdollista määritellä ainoastaan suden jälki- ja näköhavainnoille. Jälkihavainnon ollessa kyseessä annetun uhkan aste voi olla 1-3, mutta näköhavainnon ollessa kyseessä kaikki asteet ovat mahdollisia (1-5).

Tassu-järjestelmässä havaintoon liitetty tieto uhkan asteesta välittyy viranomaisille (poliisille ja riistakeskukselle), muttei muille käyttäjille. Toiminnon tarkoituksena on selventää viranomaiselle pihahavainnon yhteydessä mahdollinen uhkan aste.

Lisätietoja:
Susikannanhoitosuunnitelma
Toimijat ja roolit -tietokortti

3.9.2020 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Tassu-järjestelmässä huoltokatko 3.9. klo 11 alkaen

Tassu-suurpetohavaintojärjestelmässä on huoltokato 3.9. klo 11 alkaen. Järjestelmä on poissa käytöstä huoltokatkon ajan. Huoltokatkon on arvioitu kestävän muutaman tunnin.

12.8.2020 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Riistahavainnot.fi sivuilla uutta tietoa pantasusien liikkeistä

Riistahavainnot.fi sivustolla esitetään vuonna 2019 kevättalvella merkittyjen susien liikkeitä vielä toimivien satelliittipantojen avulla. Toimivia pantoja on tällä hetkellä (11.8.2020) viisi ja ne sijaitsevat Satakunta – Eteläpohjanmaan alueella (kaksi toimivaa pantaa), Pohjois-Savossa (kaksi toimivaa pantaa) ja yksi Kainuussa. Muiden toiminta ovat loppuneet paristojen virran loputtua tai muusta syystä.


Susi on reviirieläin mikä tarkoittaa, että koko lauma elää verrattain samalla alueella vuodesta toiseen. Kertynyttä liikkumistietoa voidaan näin hyödyntää vaikka merkityn yksilön paikannuslaite ei enää antaisikaan uusia paikannuksia. Riistahavainnot.fi sivulle on lisätty karttoja (14 kpl) vuonna 2019 merkityn kunkin tiettävästi edelleen reviiriä asuttavan pantasuden viimeisimmästä reviirialueesta. Reviirillä eniten käytetyt alueet ovat merkitty punaisella ja vähemmän käytetyt alueet oranssilla ja vihreällä. Kartat löytyvät riistahavainnot.fi sivun susi-osiosta ”Reviirialueita” kohdasta.

Kaikkiaan kevättalvella 2019 varustettiin 18 sutta seurantalaitteilla. Kevättalvella 2020 ei ole merkitty susia.

1                         Juppe                Panta sammunut lokakuussa 2019

2                         Rikko                 Panta sammunut lokakuussa 2019

3                         Hiisi                    Panta sammunut maaliskuussa 2020

4                         Pinni                  Panta sammunut heinäkuussa 2020

5                         Unna                 Panta sammunut toukokuussa 2020

6                         Sakke                 Panta sammunut joulukuussa 2019

7                         Saikku                Panta sammunut tammikuussa 2020

8                         Palo                   Ammuttiin poikkeusluvalla syksyllä 2019

9                         Peko                  Elossa / Etelä-Pohjanmaa

10                       Lumi                  Elossa / Pohjois-Savo

11                       Luka                   Panta sammunut helmikuussa 2020 / ammuttu myöhemmin poikkeusluvalla

12                       Kikka                 Löytyi kuolleena huhtikuussa 2019 / Pohjois-Häme

13                       Kapu                  Elossa / Pohjois-Satakunta

14                       Peno                  Elossa / Pohjois-Savo

15                       Paris                  Panta sammunut maaliskuussa 2020

16                       Muusa               Panta sammunut helmikuussa 2020

17                       Koro                  Elossa / Kainuu

18                       Koru                   Löytyi kuolleena helmikuussa 2020

2.3.2020 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Riista-uutiskirje avaa DNA-näytteiden saloja

Miten Luken Antti Härkälä jäljittää DNA-näytteitä? Miten Pirkanmaan metsästäjien havainnot johtivat lopulta kahden majavalajin tunnistamiseen syönnöslastujen avulla? Tämä ja paljon muuta Luken ensimmäisessä Riista-uutiskirjeessä, klikkaa juttujen äärelle.


Uusimmat riista-aiheiset uutiset ovat luettavissa Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilta.