Riistahavainnot.fi

| FI

Aktuellt

11.3.2019 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Susi- ja ilveshavainnot TASSUun 12.3. mennessä

Suden ja ilveksen kanta-arvioinnissa keskeisessä roolissa on petoyhdyshenkilöiden tallentamat ilveksen pentuehavainnot ja suden pari- ja laumahavainnot.

Kanta-arviossa havaintojakso on suden kohdalla 1.8.18-28.2.19 ja ilveksen kohdalla 1.9.18-28.2.19 Jotta havainnot ehtivät mukaan kanta-arvioiden aineistoihin, tulee ne olla tallennettu TASSU-havaintojärjestelmään 12.3.2019 mennessä.
Näidenkin lajien kohdalla havaintojen tallentaminen ympäri vuoden on tärkeää sillä kanta-arvioiden lisäksi suurpetohavaintoja käytetään riistahallinnossa ja viranomaisten toimesta moneen tarkoitukseen ja myös mm. monien päätösten taustatietona.

Molempien lajien kanta-arviot julkaistaan kesäkuun alussa.

1.3.2019 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Pantasusipalvelu on tauolla 1.3.2019 alkaen

Pantasusipalvelu ei ole käytettävissä suden lisääntymisaikana. Palvelun keskeisin tehtävä on ennalta ehkäistä suden aiheuttamia metsästyskoiravahinkoja. Palvelu avataan jälleen elokuussa.

17.8.2018 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Pantasusien sijaintitiedot avataan riistahavainnot.fi-palvelussa ensi viikon alussa (vko 34)

Palvelu avataan heti, kun kaikkien pantojen osalta tarkistustyöt on saatu tehtyä.

11.6.2018 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Suden kanta-arvio katsottavissa striimiltä

Suden kanta-arvion esittely katsottavissa striimiltä: https://luke.videosync.fi/2018-06-08-skgea4avgx

27.2.2018 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Pantasusipalvelu on tauolla 1.3.2018 alkaen

Pantasusipalvelu ei ole käytettävissä suden lisääntymisaikana. Palvelun keskeisin tehtävä on ennalta ehkäistä suden aiheuttamia metsästyskoiravahinkoja. Palvelu avataan jälleen elokuussa.

 

22.2.2018 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Ajankohtaista tallentaa ilvespentuehavainnot ja susihavainnot kannanarviointiin 2018 liittyen

ILVES

  • Ilvespentueiden havainnointijakso (näkö- ja jälkihavainnot) on 1.9.17 – 28.2.18
  • Sähköisesti tallennettavat ilvespentuehavainnot tallennettu TASSUun maanantaihin 12.3.18 mennessä (sama päivämäärä koskee Kaakon järjestelmää),
  • postitse lähetettävät suurpetohavaintolomakkeet perillä Taivalkoskella 13.3.18 mennessä.

Ilvespentueiden riistakamerahavainnot pentueesta otetaan lisätietona huomioon kanta-arviota laadittaessa. Pentueiden valokuvia (tai videopätkiä) voi lähettää oheisen sivun kautta:

https://apps2.luke.fi/kuva/

 

SUSI

  • susien havainnointijakso on 1.8.17 – 28.2.18
  • Sähköisesti tallennettavat susihavainnot tallennettu TASSUun maanantaihin 12.3.18 mennessä (sama päivämäärä koskee Kaakon järjestelmää)
21.2.2018 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Panta-susi Pinni sai uuden Iridium-pannan

Pinni-susi on merkitty uudentyyppisellä Iridium-satelliittipannalla. Vanha panta on siis sammutettu Riistahavainnot.fi järjestelmästä.

Uuden pannan teknistä toimintaa testataan ja seurataan Lukessa ennen paikannustietojen julkaisemista Riistahavainnot.fi järjestelmässä.

21.2.2018 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Luke merkitsee susia kannankoon arviointia varten

Luonnonvarakeskus (Luke) asentaa lähiviikkoina GPS-pantoja susille Itä-Suomessa. Pannoituksia tehdään etupäässä Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Merkintä jatkuu säistä riippuen enintään huhtikuun puoliväliin asti.

Merkintäpyynnissä susi nukutetaan helikopterista käsin, ja nukutetulle sudelle asennetaan panta ja korvamerkki. Valtaosa pannoista on niin kutsuttua Iridium-mallia, joista paikannustieto välittyy satelliitin kautta palvelimelle aiempaa varmemmin.

Pantasusien seurantatietoa käytetään susikannan koon arvioinnissa sekä arviointimenetelmiä kehittävässä tutkimuksessa ja ekologisissa tutkimuksissa.

Pantasusien paikannustiedot ovat osan aikaa vuodesta kaikkien kiinnostuneiden nähtävissä Riistahavainnot.fi-palvelussa. Maaliskuusta elokuuhun välisellä ajalla paikannustietoja ei esitetä suden lisääntymisajan vuoksi.

Paikannustietojen näyttämisellä pyritään ennaltaehkäisemään erityisesti susien aiheuttamia koiravahinkoja metsästyskauden aikana.

18.8.2017 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Pantasusien paikannustiedot jälleen nähtävillä 18.8. alkaen

Luonnonvarakeskuksen (Luke) riistahavainnot.fi-palvelussa näkyvät jälleen pantasusien paikannustiedot.

Seurannassa on yhdeksän sutta.

Lue lisää tästä.

 

 

18.8.2017 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Esimerkki nuorten susien dispersaalista 2016–17

Dispersaalilla eli levittäytymisellä tarkoitetaan yleensä ekologiassa yksilöiden (jälkeläisten) siirtymistä niiden syntymä- tai lisääntymispaikasta toiseen paikkaan. Dispersaali voi johtaa uusien alueiden asuttamiseen ja lajin levinneisyysalueen laajenemiseen.

Pele ja Penna-susien tekemät dispersaalivaellukset ovat nousseet voimakkaasti esille itäisessä Suomessa.

Uros susi Pele merkittiin GPS-laittein Juukan laumasta ensimmäisen kerran 25.2.2015. Pele ei kuitenkaan lähtenyt syntymäreviiriään vielä vuoden ikäisenä, vaan se jäi vielä reviirille niin kutsuttuna lastenvahtina (susilauma koostuu alfa yksilöistä ja niiden eri-ikäisistä pannuista). Ensimmäisessä merkinnässä asennettu panta lopetti paikannusten lähettämisen 21.12.2015. Pele merkittiin uudelleen 3.3.2016 edelleen Juukan reviirialueelta. Pele aloitti dispersaalin 13.3.2016, jolloin se poistui hyvin suoraviivaisesti syntymäreviirialueelta etelän suuntaan. Pelen reitti kulki Outokummun, Heinäveden, Rantasalmen ja Juvan kautta Puumalan itäpuoliselle alueelle, jonne se saapui 21.3.2016. Seuraavana kesänä ja syksynä Pelestä ja sen mukana kulkevasta kumppanista tehtiin runsaasti havaintoja Syyspohja-Eräjärvi-Särkilahti alueelta. Pele ja sen kumppani olivat selvästi muodostaneet susireviirin. Viimeinen havainto Pelestä saatiin 24.3.2017 (ks. kartassa sinistetty).

Uros susi Penna merkittiin samalta Juukan reviiriltä 11.3.2017. Se oli siis Pelen pikkuveli. Penna aloitti oman vaelluksensa 22.3.2017, jolloin se oli vielä pentu. Pennan reitti kulki Kontiolahden, Joensuun, Liperin ja Kerimäen kautta Lohilahdelle (saapui alueelle 2.4.2017). Paikka oli Pelen reviirin laitamilla ja on ilmeistä että Pele ja Penna ovat tavanneet. Penna liikkui alueella parisen viikkoa mutta siirtyi 16.4.2017 Puumalan eteläpuoliselle alueelle, joka oli selvästi Pelen reviirialueen ulkopuolella. Lopulta touko-kesäkuun vaihteessa Penna siirtyi Juva-Haukivuori-Mikkeli alueelle. Pennan viimeinen havainto saatiin 15.6.2017 (ks. kartassa sinistetty).


Uusimmat riista-aiheiset uutiset ovat luettavissa Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilta.