Riistahavainnot.fi

| FI

Aktuellt

4.9.2020 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Palvelussa katkoksia viikonlopun aikana 5.-6.9.2020

Riistahavainnot.fi -palvelussa esiintyy katkoksia 5.-6.9. välisenä aikana. Palveluntarjoaja tekee muutostöitä palomuuripalveluissa.

3.9.2020 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Päivityksiä Tassu-järjestelmään susien pihahavaintojen tallentamisen yhteyteen

TASSU-tietojärjestelmään susien pihahavaintojen tallentamisen yhteyteen on lisätty ominaisuus, jonka avulla tuotetaan lisätietoa viranomaisten (Poliisi, Suomen riistakeskus) päätöksien tueksi.

Susireviirialueilla sudet saattavat ajoittain kulkea läheltä ihmisasutusta. Tällaisia havaintoja tehdään enemmän alueilla, joissa asutus on tiheämpää. Ei ole mitenkään epänormaalia, että susi voi käydä yöaikaan lähellä asuin- tai eläintuotantorakennuksia joko ajautumalla tai erityisesti hakeutumalla. Sen sijaan toistuvasti ja säännönmukaisesti pihoilla liikkuva susi käyttäytyy epätyypillisesti.

Päivitetyssä Suomen susikannan hoitosuunnitelmassa (MMM 2019, s. 29-32) on tarkemmin määritelty suden pihakäyntejä, niihin liittyvää uhkaa sekä toimintamalleja. Poliisi ja Suomen riistakeskus käyttävät Luonnonvarakeskuksen (Luke) ylläpitämän TASSU-tietojärjestelmän kautta tallennettuja susihavaintoja päätöksenteossaan. Viranomaiset ovat toivoneet lisätietoa susihavaintoihin liittyen päätösten tueksi.

Lisätiedon keräämistä varten Tassuun on tehty ominaisuuden lisäys, jonka avulla petoyhdyshenkilö voi määritellä lähellä pihaa (<100 m) tai pihapiirissä havaitun suden aiheuttaman uhkan astetta.

Uhkan aste määritellään seuraavin kriteerein (ohjetekstit löytyvät Tassussa kysymysmerkin (?) takaa):

  1. EI VÄLITÖNTÄ VAARAA
  2. HUOLTA AIHEUTTAVA: Susi tai suden jäljet havaitaan alle 100 metrin etäisyydellä asuin- tai tuotantorakennuksesta, kuitenkin piha-alueen ulkopuolella tai tiellä.
  3. MAHDOLLISTA UHKAA AIHEUTTAVA: Suden jäljet havaitaan asutun rakennuksen tai tuotantorakennuksen piha-alueella. Samoin, jos susi havaitaan pihassa ja se poistuu paikalta välittömästi ihmisen havaittuaan. Piha-alueella tarkoitetaan asuin- tai tuotantorakennusten muodostamaa hoidettua aluetta.
  4. UHKAA TAI VAARAA AIHEUTTAVA: Näköhavainto, suden havaitaan liikkuvan rakennetussa ympäristössä tai ihmisten asuinalueilla satunnaista havaintoa ja välitöntä paikalta poistumista pidempään.
  5. VAKAVAA VAARAA AIHEUTTAVA: Näköhavainto, susi lähestyy ihmistä tai ei muussa kohtaamistilanteessa poistu paikalta (jää kiertelemään tai seuraamaan taikka käyttäytyy uhkaavasti). Samoin tilanteet, joissa susi on jo aiheuttanut tai yrittänyt aiheuttaa henkilövahingon tai on käynyt tai yrittänyt käydä ihmisen ulkoiluttaman kytketyn koiran tai muun kotieläimen kimppuun.

Uhkan aste on mahdollista määritellä ainoastaan suden jälki- ja näköhavainnoille. Jälkihavainnon ollessa kyseessä annetun uhkan aste voi olla 1-3, mutta näköhavainnon ollessa kyseessä kaikki asteet ovat mahdollisia (1-5).

Tassu-järjestelmässä havaintoon liitetty tieto uhkan asteesta välittyy viranomaisille (poliisille ja riistakeskukselle), muttei muille käyttäjille. Toiminnon tarkoituksena on selventää viranomaiselle pihahavainnon yhteydessä mahdollinen uhkan aste.

Lisätietoja:
Susikannanhoitosuunnitelma
Toimijat ja roolit -tietokortti

3.9.2020 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Tassu-järjestelmässä huoltokatko 3.9. klo 11 alkaen

Tassu-suurpetohavaintojärjestelmässä on huoltokato 3.9. klo 11 alkaen. Järjestelmä on poissa käytöstä huoltokatkon ajan. Huoltokatkon on arvioitu kestävän muutaman tunnin.

12.8.2020 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Riistahavainnot.fi sivuilla uutta tietoa pantasusien liikkeistä

Riistahavainnot.fi sivustolla esitetään vuonna 2019 kevättalvella merkittyjen susien liikkeitä vielä toimivien satelliittipantojen avulla. Toimivia pantoja on tällä hetkellä (11.8.2020) viisi ja ne sijaitsevat Satakunta – Eteläpohjanmaan alueella (kaksi toimivaa pantaa), Pohjois-Savossa (kaksi toimivaa pantaa) ja yksi Kainuussa. Muiden toiminta ovat loppuneet paristojen virran loputtua tai muusta syystä.


Susi on reviirieläin mikä tarkoittaa, että koko lauma elää verrattain samalla alueella vuodesta toiseen. Kertynyttä liikkumistietoa voidaan näin hyödyntää vaikka merkityn yksilön paikannuslaite ei enää antaisikaan uusia paikannuksia. Riistahavainnot.fi sivulle on lisätty karttoja (14 kpl) vuonna 2019 merkityn kunkin tiettävästi edelleen reviiriä asuttavan pantasuden viimeisimmästä reviirialueesta. Reviirillä eniten käytetyt alueet ovat merkitty punaisella ja vähemmän käytetyt alueet oranssilla ja vihreällä. Kartat löytyvät riistahavainnot.fi sivun susi-osiosta ”Reviirialueita” kohdasta.

Kaikkiaan kevättalvella 2019 varustettiin 18 sutta seurantalaitteilla. Kevättalvella 2020 ei ole merkitty susia.

1                         Juppe                Panta sammunut lokakuussa 2019

2                         Rikko                 Panta sammunut lokakuussa 2019

3                         Hiisi                    Panta sammunut maaliskuussa 2020

4                         Pinni                  Panta sammunut heinäkuussa 2020

5                         Unna                 Panta sammunut toukokuussa 2020

6                         Sakke                 Panta sammunut joulukuussa 2019

7                         Saikku                Panta sammunut tammikuussa 2020

8                         Palo                   Ammuttiin poikkeusluvalla syksyllä 2019

9                         Peko                  Elossa / Etelä-Pohjanmaa

10                       Lumi                  Elossa / Pohjois-Savo

11                       Luka                   Panta sammunut helmikuussa 2020 / ammuttu myöhemmin poikkeusluvalla

12                       Kikka                 Löytyi kuolleena huhtikuussa 2019 / Pohjois-Häme

13                       Kapu                  Elossa / Pohjois-Satakunta

14                       Peno                  Elossa / Pohjois-Savo

15                       Paris                  Panta sammunut maaliskuussa 2020

16                       Muusa               Panta sammunut helmikuussa 2020

17                       Koro                  Elossa / Kainuu

18                       Koru                   Löytyi kuolleena helmikuussa 2020

2.3.2020 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Riista-uutiskirje avaa DNA-näytteiden saloja

Miten Luken Antti Härkälä jäljittää DNA-näytteitä? Miten Pirkanmaan metsästäjien havainnot johtivat lopulta kahden majavalajin tunnistamiseen syönnöslastujen avulla? Tämä ja paljon muuta Luken ensimmäisessä Riista-uutiskirjeessä, klikkaa juttujen äärelle.

28.2.2020 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Pantaseuranta päättyy helmikuun lopussa

Pantaseuranta päättyy helmikuun lopussa. Vuonna  2020 ei järjestetä pantaseurantaa. Lue lisää luke.fi-sivustolta.

13.2.2020 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Pantatietojen päivittymisessä mahdollisia katkoksia 13.2-14.2.2020 välisenä aikana

Pantatietojen päivittymisessä saattaa esiintyä katkoksia 13.2-14.2.2020 välisenä aikana. Katkokset johtuvat palveluntarjoajan tekemistä kriittisistä päivityksistä ja palveluiden uudelleen käynnistämisestä.

27.1.2020 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Tallenna susi- ja ilveshavainnot TASSUun viimeistään 15.3.2020

Tallenna susi- ja ilveshavainnot TASSUun viimeistään 15.3.2020
Suden ja ilveksen kanta-arvioinnissa keskeisessä roolissa on petoyhdyshenkilöiden tallentamat ilveksen pentuehavainnot ja suden pari- ja laumahavainnot. Aktiiviset petoyhdyshenkilöt tekevät tärkeää työtä riistakantojen hallintaan liittyen!

Kanta-arviossa käytettävien havainto-aineistojen aikajaksot
Kanta-arviossa havaintojakso on sudella 1.8.19-29.2.20 ja ilveksellä 1.9.19-29.2.20.
Jotta havainnot ehtivät mukaan kanta-arvioiden aineistoihin, tulee ne olla tallennettu TASSU-havaintojärjestelmään ennen 16.3.2020.

Tallennetut havainnot tärkeä työkalu myös muulle riistahallinnolle
Havaintojen tallentaminen ympäri vuoden on tärkeää, sillä kanta-arvioiden lisäksi suurpetohavaintoja käytetään riistahallinnossa ja viranomaisten toimesta moneen tarkoitukseen, lisäksi myös mm. monien päätösten taustatietona.
Molempien lajien kanta-arviot julkaistaan kesäkuun alussa.

20.12.2019 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Pantatiedoissa katkoksia lähipäivien aikana

Pantatiedoissa esiintyy katkoksia lähipäivien aikana. Katkokset johtuvat palveluntarjoajan tekemistä päivityksistä joilla yritetään ratkaista tekniset ongelmat, joita järjestelmässä on esiintynyt syksyn aikana.

5.12.2019 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Palvelussa katkoksia viikonlopun aikana 6.12-8.12

Riistahavainnot.fi -palvelussa esiintyy katkoksia 6.12-8.12 välisenä aikana. Palveluntarjoaja tekee kyseisenä ajankohtana päivityksiä tietoliikenneverkkoihin.


Uusimmat riista-aiheiset uutiset ovat luettavissa Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilta.