Riistahavainnot.fi

| SV

Ajankohtaista

18.8.2017 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Pantasusien paikannustiedot jälleen nähtävillä 18.8. alkaen

Luonnonvarakeskuksen (Luke) riistahavainnot.fi-palvelussa näkyvät jälleen pantasusien paikannustiedot.

Seurannassa on yhdeksän sutta.

Lue lisää tästä.

 

 

18.8.2017 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Esimerkki nuorten susien dispersaalista 2016–17

Dispersaalilla eli levittäytymisellä tarkoitetaan yleensä ekologiassa yksilöiden (jälkeläisten) siirtymistä niiden syntymä- tai lisääntymispaikasta toiseen paikkaan. Dispersaali voi johtaa uusien alueiden asuttamiseen ja lajin levinneisyysalueen laajenemiseen.

Pele ja Penna-susien tekemät dispersaalivaellukset ovat nousseet voimakkaasti esille itäisessä Suomessa.

Uros susi Pele merkittiin GPS-laittein Juukan laumasta ensimmäisen kerran 25.2.2015. Pele ei kuitenkaan lähtenyt syntymäreviiriään vielä vuoden ikäisenä, vaan se jäi vielä reviirille niin kutsuttuna lastenvahtina (susilauma koostuu alfa yksilöistä ja niiden eri-ikäisistä pannuista). Ensimmäisessä merkinnässä asennettu panta lopetti paikannusten lähettämisen 21.12.2015. Pele merkittiin uudelleen 3.3.2016 edelleen Juukan reviirialueelta. Pele aloitti dispersaalin 13.3.2016, jolloin se poistui hyvin suoraviivaisesti syntymäreviirialueelta etelän suuntaan. Pelen reitti kulki Outokummun, Heinäveden, Rantasalmen ja Juvan kautta Puumalan itäpuoliselle alueelle, jonne se saapui 21.3.2016. Seuraavana kesänä ja syksynä Pelestä ja sen mukana kulkevasta kumppanista tehtiin runsaasti havaintoja Syyspohja-Eräjärvi-Särkilahti alueelta. Pele ja sen kumppani olivat selvästi muodostaneet susireviirin. Viimeinen havainto Pelestä saatiin 24.3.2017 (ks. kartassa sinistetty).

Uros susi Penna merkittiin samalta Juukan reviiriltä 11.3.2017. Se oli siis Pelen pikkuveli. Penna aloitti oman vaelluksensa 22.3.2017, jolloin se oli vielä pentu. Pennan reitti kulki Kontiolahden, Joensuun, Liperin ja Kerimäen kautta Lohilahdelle (saapui alueelle 2.4.2017). Paikka oli Pelen reviirin laitamilla ja on ilmeistä että Pele ja Penna ovat tavanneet. Penna liikkui alueella parisen viikkoa mutta siirtyi 16.4.2017 Puumalan eteläpuoliselle alueelle, joka oli selvästi Pelen reviirialueen ulkopuolella. Lopulta touko-kesäkuun vaihteessa Penna siirtyi Juva-Haukivuori-Mikkeli alueelle. Pennan viimeinen havainto saatiin 15.6.2017 (ks. kartassa sinistetty).

4.7.2017 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Kanta-arvio 2017: Ilveskanta edelleen hienoisessa laskussa

Uusimman arvion mukaan ilveskanta on pienentynyt edellisvuodesta noin viisi prosenttia. Ennen metsästyskautta 2017/2018 Suomessa arvioidaan olevan 2 355–2 495 yli vuoden ikäistä ilvestä. Kanta-arvion voit lukea tästä ja kanta-arvion liite löytyy tästä.

7.6.2017 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Suomen susikannan kooksi arvioidaan 150–180 sutta

Uusimman susikanta-arvion mukaan Suomessa oli maaliskuun 2017 alussa 150–180 sutta. Susikanta on vahvin Lounais-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Kanta-arvion voit lukea tästä ja kanta-arvion liite löytyy tästä.

8.5.2017 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Luonnonvarakeskus on varustanut lähettimellä 14 sutta

Luonnonvarakeskus (Luke) on varustanut GPS-pannalla 14 sutta helmi-maaliskuussa 2017. Näistä aiemmin pannoittamattomia oli 12, ja lisäksi kahden pannoitetun suden toimimaton panta vaihdettiin uuteen. Pannoitukset ovat päättyneet tältä keväältä.

Uutinen luke.fi -sivustolla

7.3.2017 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Pantasusipalvelu on tauolla 1.3.2017 alkaen

Pantasusipalvelu ei ole käytettävissä suden lisääntymisaikana. Palvelun keskeisin tehtävä on ennalta ehkäistä suden aiheuttamia metsästyskoiravahinkoja. Palvelu avataan jälleen elokuussa.

17.1.2017 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Yksittäisen suden DNA-tulokseen liittynyt virhetieto korjattu Riistahavainnot.fi-sivustolle

Luonnonvarakeskus (Luke) on aiemmin ilmoittanut muun muassa Riistahavainnot.fi-sivustolla julkaistuissa DNA-tuloksissa, että yksi kannanhoidollisen metsästyksen yhteydessä 2016 kaadettu susi olisi tunnistettu niin sanotuksi Uro-pantasudeksi. Tuoreeltaan on kuitenkin ilmennyt, että DNA-tulostaulukon tulkinnassa on tapahtunut virhe. Kaadettu uros ei ole pantasusi Uro.

Virheellinen tieto on oikaistu Riistahavainnot.fi-sivustolle, ja korjatusta tiedosta on tiedotettu oleellisille toimijatahoille. Luke pahoittelee virhettä ja on korjannut myös määrityksiin liittyvää prosessiaan.

Uutinen luke.fi-sivustolla

18.4.2016 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Karhujen kannanarvio on julkaistu

Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi, että Suomessa on vähintään 1720–1840 karhua ennen syksyn 2016 metsästyskautta. Luku sisältää arvion tänä keväänä syntyvästä lähes 350 pennusta. Suomen karhukanta on kasvanut noin 15 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan arvioon (1450–1590).

Uutinen luke.fi-sivustolla

Lausunto kokonaisuudessaan PDF-asiakirjana

10.3.2016 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Ilveksen reviirikartat julkaistu

Ilveksen reviirikarttoja voi tarkastella suurpetojen havaintokartan kautta.


Uusimmat riista-aiheiset uutiset ovat luettavissa Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilta.