Riistahavainnot.fi

| SV

Ajankohtaista

20.5.2019 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Kirjautuminen Tassuun uudistuu kesäkuun alusta

Petoyhdyshenkilöt kirjautuvat jatkossa Tassu -järjestelmään Oma riista -tunnuksilla. Muutos astuu voimaan kesäkuun alusta.

Suomen riistakeskus ja Luonnonvarakeskus ovat yhdessä sopineet, että käyttäjätunnustenhallinnan yhdenmukaistamiseksi petoyhdyshenkilöiden kirjautuminen Tassuun tapahtuu jatkossa Oma riista -tunnuksia käyttämällä. Vanhojen Tassu-tunnusten käyttömahdollisuus päättyy toukokuun loppuun. Paliskuntien, Viranomais- ja Metsähallituksen käyttäjätunnusten kirjautuminen jatkuu totuttuun tapaan.

Lisäksi päivityksen yhteydessä kaksi tunnusta omaavilta käyttäjiltä poistuu ylimääräinen tunnus niin, että vain Oma riista -tunnus säilyy toimivana. Samalla kaikkien niiden käyttäjien Tassu-tunnukset, jotka eivät ole tallentaneet suurpetohavaintoja viimeisen kolmen vuoden aikana, poistuu käytöstä. Näiden henkilöiden petoyhdyshenkilön rooli poistetaan samalla Oma riista -palvelusta. Uusille petoyhdyshenkilöille käyttäjätunnukset myönnetään Suomen riistakeskuksen toimesta.

Päivitys toteutetaan touko-kesäkuun vaihteessa.

Mahdollisissa ongelmatilanteissa ota yhteys Oma riista -neuvontaan oma@riista.fi tai puh . 029 431 2111 arkisin klo 12-16

Yhteistyöterveisin Suomen riistakeskus ja Luonnonvarakeskus

11.3.2019 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Susi- ja ilveshavainnot TASSUun 12.3. mennessä

Suden ja ilveksen kanta-arvioinnissa keskeisessä roolissa on petoyhdyshenkilöiden tallentamat ilveksen pentuehavainnot ja suden pari- ja laumahavainnot.

Kanta-arviossa havaintojakso on suden kohdalla 1.8.18-28.2.19 ja ilveksen kohdalla 1.9.18-28.2.19 Jotta havainnot ehtivät mukaan kanta-arvioiden aineistoihin, tulee ne olla tallennettu TASSU-havaintojärjestelmään 12.3.2019 mennessä.
Näidenkin lajien kohdalla havaintojen tallentaminen ympäri vuoden on tärkeää sillä kanta-arvioiden lisäksi suurpetohavaintoja käytetään riistahallinnossa ja viranomaisten toimesta moneen tarkoitukseen ja myös mm. monien päätösten taustatietona.

Molempien lajien kanta-arviot julkaistaan kesäkuun alussa.

1.3.2019 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Pantasusipalvelu on tauolla 1.3.2019 alkaen

Pantasusipalvelu ei ole käytettävissä suden lisääntymisaikana. Palvelun keskeisin tehtävä on ennalta ehkäistä suden aiheuttamia metsästyskoiravahinkoja. Palvelu avataan jälleen elokuussa.

17.8.2018 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Pantasusien sijaintitiedot avataan riistahavainnot.fi-palvelussa ensi viikon alussa (vko 34)

Palvelu avataan heti, kun kaikkien pantojen osalta tarkistustyöt on saatu tehtyä.

11.6.2018 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Suden kanta-arvio katsottavissa striimiltä

Suden kanta-arvion esittely katsottavissa striimiltä: https://luke.videosync.fi/2018-06-08-skgea4avgx

27.2.2018 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Pantasusipalvelu on tauolla 1.3.2018 alkaen

Pantasusipalvelu ei ole käytettävissä suden lisääntymisaikana. Palvelun keskeisin tehtävä on ennalta ehkäistä suden aiheuttamia metsästyskoiravahinkoja. Palvelu avataan jälleen elokuussa.

 

22.2.2018 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Ajankohtaista tallentaa ilvespentuehavainnot ja susihavainnot kannanarviointiin 2018 liittyen

ILVES

  • Ilvespentueiden havainnointijakso (näkö- ja jälkihavainnot) on 1.9.17 – 28.2.18
  • Sähköisesti tallennettavat ilvespentuehavainnot tallennettu TASSUun maanantaihin 12.3.18 mennessä (sama päivämäärä koskee Kaakon järjestelmää),
  • postitse lähetettävät suurpetohavaintolomakkeet perillä Taivalkoskella 13.3.18 mennessä.

Ilvespentueiden riistakamerahavainnot pentueesta otetaan lisätietona huomioon kanta-arviota laadittaessa. Pentueiden valokuvia (tai videopätkiä) voi lähettää oheisen sivun kautta:

https://apps2.luke.fi/kuva/

 

SUSI

  • susien havainnointijakso on 1.8.17 – 28.2.18
  • Sähköisesti tallennettavat susihavainnot tallennettu TASSUun maanantaihin 12.3.18 mennessä (sama päivämäärä koskee Kaakon järjestelmää)
21.2.2018 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Panta-susi Pinni sai uuden Iridium-pannan

Pinni-susi on merkitty uudentyyppisellä Iridium-satelliittipannalla. Vanha panta on siis sammutettu Riistahavainnot.fi järjestelmästä.

Uuden pannan teknistä toimintaa testataan ja seurataan Lukessa ennen paikannustietojen julkaisemista Riistahavainnot.fi järjestelmässä.

21.2.2018 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Luke merkitsee susia kannankoon arviointia varten

Luonnonvarakeskus (Luke) asentaa lähiviikkoina GPS-pantoja susille Itä-Suomessa. Pannoituksia tehdään etupäässä Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Merkintä jatkuu säistä riippuen enintään huhtikuun puoliväliin asti.

Merkintäpyynnissä susi nukutetaan helikopterista käsin, ja nukutetulle sudelle asennetaan panta ja korvamerkki. Valtaosa pannoista on niin kutsuttua Iridium-mallia, joista paikannustieto välittyy satelliitin kautta palvelimelle aiempaa varmemmin.

Pantasusien seurantatietoa käytetään susikannan koon arvioinnissa sekä arviointimenetelmiä kehittävässä tutkimuksessa ja ekologisissa tutkimuksissa.

Pantasusien paikannustiedot ovat osan aikaa vuodesta kaikkien kiinnostuneiden nähtävissä Riistahavainnot.fi-palvelussa. Maaliskuusta elokuuhun välisellä ajalla paikannustietoja ei esitetä suden lisääntymisajan vuoksi.

Paikannustietojen näyttämisellä pyritään ennaltaehkäisemään erityisesti susien aiheuttamia koiravahinkoja metsästyskauden aikana.

18.8.2017 | riistahavainnot.fi/suurpedot
Pantasusien paikannustiedot jälleen nähtävillä 18.8. alkaen

Luonnonvarakeskuksen (Luke) riistahavainnot.fi-palvelussa näkyvät jälleen pantasusien paikannustiedot.

Seurannassa on yhdeksän sutta.

Lue lisää tästä.

 

 


Uusimmat riista-aiheiset uutiset ovat luettavissa Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilta.